Avís legal

Dades de l’empresa
En compliment de l’article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) s’exposen les dades identificatives de l’empresa.
Denominació comercial: MAAS RENT A CAR
Denominació social: MAAS AUTOMOCIÓ EMPRESES, S.L.
CIF: B63637615
Domicili Social: Ctra. de Barcelona, 128-130. 08210 Barberà del Vallès (Barcelona) – España
Adreça de correu electrònic: booking@maas.es
Dades de l’empresa

L’activitat de MAAS RENT A CAR és el lloguer de vehicles sense conductor.

Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

En compliment de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), MAAS RENT A CAR informa als usuaris que:

MAAS RENT A CAR ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries. Les Dades de Caràcter Personal que recull són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen en el fitxer corresponent.
La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal te com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb MAAS així com el rendiment de les tasques d’informació, formació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com a tal) i altres activitats pròpies del grup.

Les Dades de caràcter personal tractats en el fitxer corresponent únicament seran cedits a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar complimient a la/les finalitat/s anteriorment exposada/es.
En aquells casos en què MAAS RENT A CAR figuri com encarregat del tractament assumeix les obligacions establertes a la LOPD a l’efecte i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i que no els aplicarà o utilizarà amb fins diferents als que figurin en el contracte celebrat a l’efecte.
L’usuari podrà, en tot moment, exercir els drets reconeguts a la LOPD, d’accès, rectificació, cancelació i oposició. L’exercici d’aquests drets pot realizar-lo per correu electrònic a baja@maas.es, amb la informació necessària per la seva identificació. També poden exercir aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableixi i que pot consultar a www.agpd.es.

Compromisos

No realitzar publicitat enganyosa

MAAS RENT A CAR, es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèics que es puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions de la web produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions. MAAS RENT A CAR com a conseqüència del disposat en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement de tals errors.

No remetre comunicacions comerciales sense identificar-les.

Conforme al disposat en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico MAAS RENT A CAR es compromet a no remetre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent sense identificar-les com a comunicació comercial si així s’ha indicat marcant la casella corresponent del contracte de lloguer.
A tals efectes no será considerat como comunicació comercial tota la informació que s’envíi als clients de MAAS RENT A CAR sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent, així com el rendiment de les tasques d’informació.
A mé el destinatari podrá revocar el consentiment pel tractament de les seves dades amb fins promocionals d’una manera directa, senzilla i gratuïta, per correu electrònic a baja@maas.es amb les dades necessàries per la seva identificació.

Responsabilitats

MAAS RENT A CAR no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produïr-se, cualsevol que sigui la seva natura, que es derivin de l’ús de la informació, de las matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora. Els enllaços (links) i hipertext que possibilitin, mitjançant el lloc web www.maas.es, accedir a l’usuari a prestacions i serveis ofertats per tercers, que no pertanyen ni es troben sota el control de MAAS RENT A CAR.
MAAS RENT A CAR no es responsabilitza de l’ús que l’usuari de la web realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el lloc web www.maas.es.
MAAS RENT A CAR no es fa responsable de l’ús ilegítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat de dita entitat, apareixin a www.maas.es. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que es pugui accedir des de www.maas.es.
MAAS RENT A CAR no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemática infiltrats per terceres parts (per exemple, les macros de processadors de text, les applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per un sistema informàtic.

Cookies

MAAS RENT A CAR pot utilitzar cookies que es quedaran enmagatzemades a l’ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envía al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre cualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que emprem no poden llegar dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin al seu ordinador. Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web de MAAS RENT A CAR el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el día i l’hora en la que comença la visita, en la que abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. És necessario que el servidor tingui coneixement d’aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que mitjançant el navegador es pugui veure a la pantalla.
Si vostè ho desitja, pot configurar el seu navegador de manera que l’avisi a la pantalla si va a rebre una cookie. L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web.